Facebook

Volg ons

Het is zaterdag: de dag voor sport van de kinderen en de dag dat ze in de stal helpen met het uitmesten van de hokken van de hobby-dieren. De ponystallen, het geitenhok en het konijnenhok worden uitgemest. De mest gaat met kruiwagens naar de mestvergister op ons erf. De kinderen lopen af en aan.


Ook de melkkoeien zorgen voor mest. De mest gaat in de mestvergister. Daar wordt groene stroom opgewekt. De mest gaat op het land. Het gras groeit van de mest. Het gras is voor de koeien. De koeien geven melk. De koeien zorgen voor mest.
Dit is de kringloop op ons melkveebedrijf zoals ik dat aan de schoolkinderen die hier op bezoek komen uitleg. Koeienmest: voor de één een (stikstof) probleem. Voor ons een zegen. Wij pionieren met mono-mestvergisting. Een innovatief project waarbij de mest de grote silo met koepeldak achterop het erf in gaat. Het vergistingsproces zorgt ervoor dat er groene stroom wordt opgewekt d.m.v. een gasmotor met dynamo. Wij leveren 24 uur per dag groene stroom op het net. Ook als de zon niet schijnt. Het is stroom voor ons zelf en voor 160 huishoudens in de buurt. Bij het vergistingsproces komt er een heleboel warmte vrij. Met deze warmte kunnen wij vaten water verwarmen tot 90C. Met dit hete water wordt de melkstal gereinigd. De mest die uitvergist is, bevat geen methaan meer en gaat op het land. De gewassen groeien er goed van. Uit onderzoek is onlangs gebleken dat het bodemleven extra floreert met de vergiste mest.
Op de daken van de stallen liggen 2486 zonnepanelen. Wat stroom oplevert voor nog eens 240 huishoudens in de buurt. Innovatieve ontwikkelingen op het erf met als doel steeds duurzamer te worden.
De stallen en hokken zijn schoon en voorzien van een verse laag stro. De kinderen zijn opgefrist. Ik breng ze met onze elektrische auto (op mest) naar het dorp voor sport.
Moderne melkveebedrijven: voor de één een (stikstof) probleem, voor de lokale groene stroomvoorziening en de voedselzekerheid in de wereld een zegen.

Dorien Benning – de Wal
Educatieboerin in Lheebroek, Dwingeloo

© 2019 MelkNatuurlijk