Facebook

Volg ons

Nederland is een delta en met ons klimaat bij uitstek geschikt voor melkvee. De combinatie van voldoende neerslag en zachte winters is optimaal voor de teelt van gras. Ook heeft Nederland veel natte gronden die niet geschikt zijn voor akkerbouw. Hier zijn dus van oudsher al graslanden. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij in Nederland al eeuwen melkkoeien hebben. Dat hebben we dus te danken aan het klimaat.

Produceren van voedsel heeft per definitie een CO2 uitstoot, omdat er altijd verliezen zijn. Verlies betekent hier dat er een stukje uit de kringloop wegvalt en dat is terug te rekenen naar een CO2 voetafdruk. Nederlandse melkveehouders zijn al eeuwen zeer efficiënt en zodoende ook koning onder de melkveehouders wereldwijd qua CO2 voetafdruk. Dus in vergelijking met de rest van de wereld zijn we wat dat betreft al goed bezig.

Neemt niet weg dat dat nog beter kan. Daarom werken we al een aantal jaren met de kringloopwijzer. Deze rekent ook voor de individuele bedrijven de CO2 voetafdruk uit. En het terugdringen van onze uitstoot heeft al veel langer onze focus dan dat de klimaatproblematiek de media haalde. Want een hoge CO2 voetafdruk betekent verliezen en verliezen betekenen kosten voor ons. Inmiddels heeft CO2 uitstoot voor ons allemaal een extra betekenis gekregen. Want we moeten allemaal denken om ons klimaat. Ook wij. 

En hoewel we er van overtuigd zijn dat we qua duurzaamheid echt al in de top meespelen, ons goede klimaat, onze kennis en onze focus op duurzaamheid zal er voor zorgen dat Nederlandse melkveehouders het nóg beter gaan doen in de toekomst.

© 2019 MelkNatuurlijk