Facebook

Volg ons

“Als je te horen krijgt dat je mogelijk je baan verliest, uit je huis gezet wordt, je hobby kwijt raakt, je familietradities niet mag voortzetten en de droom van je kinderen in duigen valt..” Help!


Dan kom je als boer in actie om te redden wat er te redden valt. Steeds gaat er door mijn hoofd: Wanneer wordt men wakker in Den Haag? Of: Wanneer word ik wakker uit deze nachtmerrie?
In 1992 heeft Nederland 162 natuurgebieden aangewezen, de Natura 2000 gebieden. Want hoe meer gebieden, hoe meer subsidie vanuit Brussel. Ongeveer 80% van deze gebieden is stikstofgevoelig. Hier leven planten in arme, schrale grond. Moeten de helft van de boeren bedrijven hiervoor verdwijnen? Moet vruchtbare grond vol bodemleven plaatsmaken verschraling? En dus veel minder bodemleven? Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden op ons land, waaruit bleek dat er veel meer beestjes, wormpjes, schimmels en bacteriën in onze vruchtbare landbouwgrond zitten, dan in de ‘natuur’.
Wat een steun ervaren we in het dorp. Wat hangen er veel vlaggen op de kop, als uiting van een volk in nood. De nieuwe plannen van het kabinet zullen zorgen voor een kaalslag op het platteland. De leefbaarheid gaat achteruit, de voedselvoorziening komt in het gedrang. Nederland heeft nu al te weinig landbouwgrond om z’n eigen bevolking te kunnen voeden. We zullen meer afhankelijk worden van andere landen, die de regels wat betreft milieu en dierwelzijn niet zo strikt nemen. Is dat wat we willen?
In 1972 is onze boerderij na een ruilverkaveling gestart op de huidige locatie. Het jaar 2022 had voor ons een feestjaar moeten worden, geen rampjaar. Drie generaties verder, 50 jaar boeren, 50 jaar innoveren, 50 jaar meegaan met de wensen van de overheid. En nu 70% inleveren? Wij kunnen er met ons gezonde boerenverstand niet bij. En komen in actie om te redden wat er te redden valt. Help!

Dorien Benning – de Wal
Nu nog boerin in Lheebroek

© 2019 MelkNatuurlijk