Facebook

Volg ons

De maïs is klaar om gehakseld te worden, het gras heeft dus plaats gemaakt voor de maïs.

Met grote trekkers en kippers rijden we naast de maïshakselaar over het land, alleen de man in de cabine van de hakselaar kan over de maïs kijken zo hoog is het gewas nu geworden. Ook de maïs wordt ingekuild en kan na een paar weken onder plastic en zand gezeten te hebben worden gevoerd aan de koeien. De ene boer geeft meer gras aan de koeien dan maïs en de andere boer precies andersom dit is maar net wat de boer prettiger vind lopen bij zijn koeien, elke soort koe en elke streek van het land gaat hier anders mee om.
De suikerbieten/voederbieten campagne begint ook weer. Vanaf oktober tot december kunnen ze geoogst worden en worden ingekuild of verzonden worden naar de suikerbieten fabriek.
Waar het al mogelijk is wordt het land bewerkt om groenbemesters te kunnen zaaien. Dit doen we om uitspoeling van mineralen te voorkomen en zandverstuiving in de winter tegen te gaan.

© 2019 MelkNatuurlijk